Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: ������al
Winsl. et
al
. Należy zatem skreślić odstępstwo pozwalające na niektóre rodzaje przywozu z tych regionów do niektórych stref chronionych na mocy szczególnych wymogów oraz należy odpowiednio zmienić...

The derogation allowing certain imports from those regions into certain protected zones under special requirements should therefore be deleted and Part B of Annex IV to Directive 2000/29/EC should be...
Winsl. et
al
. Należy zatem skreślić odstępstwo pozwalające na niektóre rodzaje przywozu z tych regionów do niektórych stref chronionych na mocy szczególnych wymogów oraz należy odpowiednio zmienić część B załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE.

The derogation allowing certain imports from those regions into certain protected zones under special requirements should therefore be deleted and Part B of Annex IV to Directive 2000/29/EC should be amended accordingly.

Winsl. et
al
. należy uznać za występujący w prowincji Wenecja.

Winsl. et
al
. has to be considered as established in the province of Venice.
Winsl. et
al
. należy uznać za występujący w prowincji Wenecja.

Winsl. et
al
. has to be considered as established in the province of Venice.

Winsl. et
al
. należy uznać za występujący w prowincji Wenecja.

Winsl. et
al
. has to be considered as established in the province of Venice.
Winsl. et
al
. należy uznać za występujący w prowincji Wenecja.

Winsl. et
al
. has to be considered as established in the province of Venice.

Winsl. et
al
. Należy dostosować przepisy dotyczące przywozów do Wspólnoty w celu zniesienia szczególnego traktowania przyznawanego roślinom pochodzącym z kantonu Ticino.

Winsl. et
al
. in Switzerland. The rules on imports to the Community should be adjusted to remove special treatment given to plants originating in Ticino.
Winsl. et
al
. Należy dostosować przepisy dotyczące przywozów do Wspólnoty w celu zniesienia szczególnego traktowania przyznawanego roślinom pochodzącym z kantonu Ticino.

Winsl. et
al
. in Switzerland. The rules on imports to the Community should be adjusted to remove special treatment given to plants originating in Ticino.

Winsl. et
al
. należy w drodze wyjątku przedłużyć o dwa lata, tak aby dać tym państwom członkowskim niezbędny czas na przedłożenie informacji wykazujących, że organizm nie występuje na danych...

Winsl. et
al
. should exceptionally be extended for two years to give those Member States the necessary time to submit information showing that that organism is not present or, where necessary, to...
Winsl. et
al
. należy w drodze wyjątku przedłużyć o dwa lata, tak aby dać tym państwom członkowskim niezbędny czas na przedłożenie informacji wykazujących, że organizm nie występuje na danych obszarach lub, jeśli jest to konieczne, na zakończenie działań zmierzających do jego zwalczenia.

Winsl. et
al
. should exceptionally be extended for two years to give those Member States the necessary time to submit information showing that that organism is not present or, where necessary, to complete their efforts to eradicate it.

Winsl. et
al
. należy w drodze wyjątku przedłużyć o dwa lata, tak aby państwa te miały czas na przedłożenie informacji świadczących o tym, że Erwinia amylovora (Burr.)

Winsl. et
al
. should exceptionally be extended for two years to give those countries the necessary time to submit information showing that Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et
al
. należy w drodze wyjątku przedłużyć o dwa lata, tak aby państwa te miały czas na przedłożenie informacji świadczących o tym, że Erwinia amylovora (Burr.)

Winsl. et
al
. should exceptionally be extended for two years to give those countries the necessary time to submit information showing that Erwinia amylovora (Burr.)

de Morsier, A. et
al
., Biodegradacja tests for słabo rozpuszczalne compounds.

de Morsier, A. et
al
., Biodegradation tests for poorly soluble compounds.
de Morsier, A. et
al
., Biodegradacja tests for słabo rozpuszczalne compounds.

de Morsier, A. et
al
., Biodegradation tests for poorly soluble compounds.

...ziemi SAFA [10] przeprowadzonych w statkach powietrznych eksploatowanych do UE przez przewoźnika
Al
Wafeer Air posiadającego certyfikat wydany przez Arabię Saudyjską, wykazujących powtarzające się

...results of SAFA ramp checks [10] carried out on aircraft operated into the EU by the air carrier
Al
Wafeer Air certified in Saudi Arabia, revealing repetitive serious non compliances with internati
W następstwie analizy ze strony EASA wyników kontroli na ziemi SAFA [10] przeprowadzonych w statkach powietrznych eksploatowanych do UE przez przewoźnika
Al
Wafeer Air posiadającego certyfikat wydany przez Arabię Saudyjską, wykazujących powtarzające się poważne nieprawidłowości w zakresie zgodności z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, dnia 5 sierpnia 2011 r. Komisja rozpoczęła formalne konsultacje z właściwymi organami Arabii Saudyjskiej.

Following the analysis by EASA of the results of SAFA ramp checks [10] carried out on aircraft operated into the EU by the air carrier
Al
Wafeer Air certified in Saudi Arabia, revealing repetitive serious non compliances with international safety standards, the Commission entered on 5 August 2011 into formal consultations with the competent authorities of Saudi Arabia.

...Nabih Al-Ruqai’i (alias a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie) Adres:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Trypolis, Libia

...Al-Ruqai’i (alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Address:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya
„Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i (alias a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie) Adres:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Trypolis, Libia

‘Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i (alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Address:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

...Nabih Al-Ruqai’i (alias a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie) Adres:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Trypolis, Libia

...Al-Ruqai’i (alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Address:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya
„Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i (alias a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie) Adres:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Trypolis, Libia

‘Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i (alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Address:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

Adres:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan

Address:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan
Adres:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan

Address:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan

Adres:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan

Address:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan
Adres:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan

Address:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan

Adres:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan

Address:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan
Adres:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan

Address:
Al
Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan

„Afghan Support Committee (ASC) (alias a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, b) Jamiat Ayat-ur-Rhas
al
Islamiac, c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, d) Ahya ul Turas, e) ASC).

‘Afghan Support Committee (ASC) (alias (a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, (b) Jamiat Ayat-ur-Rhas
al
Islamiac, (c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, (d) Ahya ul Turas, (e) ASC).
„Afghan Support Committee (ASC) (alias a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, b) Jamiat Ayat-ur-Rhas
al
Islamiac, c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, d) Ahya ul Turas, e) ASC).

‘Afghan Support Committee (ASC) (alias (a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, (b) Jamiat Ayat-ur-Rhas
al
Islamiac, (c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, (d) Ahya ul Turas, (e) ASC).

...Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie , Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to
Al
Wahda St.), P.O.

; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates
4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie , Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to
Al
Wahda St.), P.O.

; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates

...Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie , Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to
Al
Wahda St.), P.O.

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates
4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie , Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to
Al
Wahda St.), P.O.

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates

...Dubaj Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to
Al
Wahda St.), P.O.

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates ,
4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubaj Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to
Al
Wahda St.), P.O.

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates ,

Oddział w Borj
al
Barajneh NO.

Borj
al
Barajneh Branch
Oddział w Borj
al
Barajneh NO.

Borj
al
Barajneh Branch

Oddział w Borj
al
Barajneh

Borj
al
Barajneh Branch
Oddział w Borj
al
Barajneh

Borj
al
Barajneh Branch

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich