vedere

 
Słownik włosko-polski PWN
vedere Wymowa
1. vt
widzieć, zobaczyć
andare a vedere qu odwiedzić kogoś
farsi vedere pokazać się
przejrzeć (gazetę)
sprawdzić (rachunki)
si vede che... widać, że...
non veder l’ora di... nie móc się doczekać...
2. vedersi vr
widzieć się, przeglądać się (w lustrze)
zobaczyć się, spotkać się
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich