neanche

 
Słownik włosko-polski PWN
neanche [ne’anke Wymowa]
1. adv
nawet (nie), w ogóle
non ci penso neanche nawet o tym nie myślę
ani
non è bravo e non è neanche simpatico nie jest zdolny, ani też nie jest miły
2. conj też nie, także nie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich