neanche

Słownik włosko-polski PWN

neanche [ne’anke Wymowa]
1. adv
nawet (nie), w ogóle
non ci penso neanche nawet o tym nie myślę
ani
non è bravo e non è neanche simpatico nie jest zdolny, ani też nie jest miły
2. conj też nie, także nie
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich