dare

 
Słownik włosko-polski PWN
dare Wymowa
1. vt
dać, podać (qc a qu – coś komuś)
dammelo daj mi to
dare a intendere dać do zrozumienia
(w wyrażeniach)
dare alla testa uderzyć do głowy
dare aria przewietrzyć
dare del tu/del lei a qu być z kimś na „ty”/„pan”
dare fastidio przeszkadzać
dare il benvenuto witać
dare nell’occhio rzucać się w oczy
dare torto nie przyznać racji
dare una mano pomóc
dare un compito powierzyć zadanie
dare un esame zdawać egzamin
uderzyć (in qc – w coś), wpaść (na coś)
2. darsi vr
dawać sobie (wzajemnie)
darsi un bacio pocałować się
poświęcić się, oddać się (a qc – czemuś)
darsi al vizio wpaść w nałóg
podać się (per qu – za kogoś)
darsi per vinto poddać się
può darsi być może
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich