дать

Słownik rosyjsko-polski PWN

дать Wymowa
1 dać
2 (бал, обед и т. п.; бой, сражение и т. п.; приказ) wydać
дай (открою, запишу и т. п.: с формами 1. лица) pozwól, że...
дайте (открою, запишу и т. п.: с формами 1. лица) pozwólcie, że...
дать в долг pożyczyć
дать дорогу ustąpić z drogi
дать интервью udzielić wywiadu
дать понять dać do zrozumienia
дать справку udzielić informacji
ни дать ни взять nic dodać, nic ująć
[дам, дашь, даст, дадим, дадите, дадут, rozk. дай, przesz. дал, дала, дало, дали, imiesł. данный]
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich