давать

 
Słownik rosyjsko-polski PWN
давать Wymowa
1 dawać
2 (бал, обед и т. п.; бой, сражение и т. п.; приказ) wydawać
давай, давайте (закурим, споём и т. п. сочетания с другими глаголами) tłumaczy się za pomocą formy 1. os. lm rozkaźnika
давайте споём zaśpiewajmy
давать в долг pożyczać
давать дорогу ustępować z drogi
давать интервью udzielać wywiadu
давать понять dawać do zrozumienia
давать справку udzielać informacji
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich