аванс

 
Słownik rosyjsko-polski PWN
аванс Wymowa zaliczka
авансом tytułem zaliczki
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich