zastosować

 
Słownik polsko-włoski PWN
zastosować v
adottare
, zastosować się attenersi (do zaleceń lekarza – alle prescrizioni del medico)
zastosować się do rady seguire un consiglio
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich