egzamin

 
Słownik polsko-włoski PWN
egzamin m esame m
egzamin pisemny/ustny prova scritta/orale
egzamin z historii esame di storia
egzamin poprawkowy/wstępny esame di riparazione/ammissione
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich