do

 
Słownik polsko-włoski PWN
do praep
(wyraża kierunek) a, in
idę do apteki/kina vado in farmacia/al cinema
(z nazwą miasta bez rodzajnika)jadę do Rzymu vado a Roma
(z nazwą kraju) in
(bez rodzajnika jeśli f )jadę do Polski/Włoch vado in Polonia/in Italia
(z rodzajnikiem jeśli m )jadę do Kanady vado nel Canada
(do osoby) da
idę do fryzjera vado dal parrucchiere
(wyraża cel) da
coś do jedzenia qualcosa da mangiare
(wyraża termin) entro
skończyć do jutra finire entro domani
cześć, do jutra! , ciao, a domani!
(aż do miejsca/chwili) fino a
dojechać do centrum andare fino al centro
pracować do szóstej lavorare fino alle sei
do kiedy? fino a quando?
(w wyrażeniach)
raz do roku una volta l’anno
jesteś do niczego! sei un incapace
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich