zabezpieczyć

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
zabezpieczyć
1 (od czegoś, przed czymś) предохранить от чего-н.
2 (zapewnić coś; uczynić bezpiecznym, trwalszym; zabezpieczyć materialnie) обеспечить
3 (asekurować) застраховать
zabezpieczyć się
1 (od czegoś, przed czymś) предохранить себя от чего-н.
2 (zapewnić sobie bezpieczeństwo) обеспечить себе безопасность
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich