zaangażować

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
zaangażować
1 (na, jako) принять на работу в качестве кого-н.
2 (wciągnąć, związać) вовлечь
zaangażować się
1 (na, jako) поступить на работу в качестве кого-н.
2 (wciągnąć się, włączyć się) включиться
3 (zaangażować się w coś) увлечься чем-н.
zaangażowany (aktywny) активный
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich