za

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
za (kogoś, czegoś) при ком-н., чём-н.
za cara при царе
za życia при жизни
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich