wygrać

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
wygrać
1 (z kimś) выиграть у кого-н.
2 (coś, kogoś przeciwko komuś) использовать
być wygranym (mieć korzyść) быть в выигрыше
wygrać na czasie выиграть время
wygrana выигрыш m
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich