właściwy

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
właściwy
1 правильный
2 (odpowiedni) соответствующий
3 (dogodny) подходящий
4 (faktyczny) подлинный
5 (właściwy komuś, czemuś) свойственный / присущий
we właściwym czasie
1 (bez opóźnień itp. wykonać coś) своевременно
2 (bez opóźnień itp. wykonany) своевременный
3 (w swoim czasie) в своё время
właściwie
1 (ściśle mówiąc, naprawdę) собственно говоря / собственно
2 (odpowiednio) соответствующим образом
3 (należycie) надлежащим образом
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich