uniewinniać

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
uniewinniać оправдывать
uniewinniający (wyrok itp.) оправдательный
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich