ulica

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
ulica улица
ulicą (iść itp.) по улице
przy ulicy (mieszkać itp.) на улице / по улице
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich