ulec

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
ulec
1 (namowom, pokusie itp.) поддаться
2 (ustąpić komuś) уступить
3 (zostać pobitym, zwyciężonym) быть побеждённым кем-н.
4 (przegrać) проиграть
ktoś uległ wypadkowi с кем-н. произошёл несчастный случай
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich