ul.

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
ul. (ulica) ул.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich