ukrywać

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
ukrywać
1 (przed kimś) укрывать от кого-н.
2 (zatajać przed kimś) утаивать от кого-н.
ukrywać się (przed kimś) скрываться от кого-н.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich