układać

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
układać
1 укладывать
2 (plan, spis itp.) составлять
układać do snu укладывать спать
układać się (kłaść się) ложиться
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich