układ

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
układ
1 система
2 (położenie, pozycja) положение
3 (kompozycja) композиция
4 (umowa) договор
układ kierowniczy система управления
układ stosunków обстановка
układy (rokowania) переговоры
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich