ujęcie

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
ujęcie
1 взятие
2 (schwytanie) поимка
3 (zjednanie) расположение к себе
4 (sformułowanie) формулировка
5 (potraktowanie) трактовка
ujęcie się (za kimś, czymś) заступничество за кого-н.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich