uchodzić

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
uchodzić
1 уходить
2 (unikać czegoś) избегать
3 (wyciekać itp.) вытекать / утекать
4 (uchodzić za kogoś, coś) считаться кем-н., чем-н.
5 (wypadać) подобать
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich