spis

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
spis
1 список
2 (wykaz) перечень
3 (inwentarz) опись ż
4 (ludności) перепись
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich