radio

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
radio
1 радио
2 (odbiornik radiowy) радиоприёмник
3 (instytucja, działalność) радиовещание
przez radio (nadawać, ogłosić itp.) по радио
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich