obecność

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
obecność
1 (osób) присут-ствие
2 (przedmiotów, zjawisk) наличие
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich