obcy

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
obcy
1 чужой
2 (postronny, z zewnątrz) посторонний
3 (zagraniczny) зарубежный
4 (język, mowa) иностранный
5 (nieznany) незнакомый
obce ciało инородное тело
obco (czuć się itp.) неловко
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich