masa

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
masa
1 масса
2 (tłum) толпа
3 (dużo, пр. spraw, pieniędzy, rzeczy) уйма
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich