martwy

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
martwy
1 мёртвый
2 (sztywny, bez wyrazu: o głosie, wzroku itp.) мертвенный
3 (trup) мертвец
martwa fala мёртвая зыбь
martwa natura натюрморт
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich