mały

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
mały
1 маленький
2 (nieduży: nie o wymiarach fizycznych, głównie w znacz. abstrakcyjnych) малый
3 (krótkotrwały) небольшой
bez mała без малого
od małego с малых лет
mała litera строчная буква
mały palec (najmniejszy) мизинец
mniej меньше
mniej więcej (około) при-близительно / примерно
mniej lub więcej более или менее
mniejsza o to, mniejsza z tym это неважно / это не имеет значения
ni mniej, ni więcej, tylko не более и не менее как
z małymi wyjątkami за немногими исключениями
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich