koło

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
koło
1 круг
2 (część pojazdu, urządzenia) колесо
3 (zorganizowane grono osób) кружок
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich