koleżanka

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
koleżanka
1 товарищ
2 (przyjaciółka) приятельница
3 (wyrażenie używane we wzajemnych stosunkach między lekarzami, uczonymi itp.) коллега
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich