kłaść

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
kłaść
1 класть
2 (na czymś: podpis, pieczęć, akcent) ставить на что-н.
3 (układać) укладывать
4 (ubierać się w coś) надевать
kłaść nacisk делать упор
kłaść na karb относить на счёт
kłaść się (przybierać pozycję leżącą) ложиться
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich