instrukcja

Słownik polsko-rosyjski PWN

instrukcja
1 инструкция
2 (polecenie, wskazówka) указание
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich