fikcja

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
fikcja
1 фикция
2 (wymysł) вымысел
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich