ambitny

 
Słownik polsko-rosyjski PWN
ambitny
1 (żądny sukcesów itp.) честолюбивый
2 (np. plan, zamiary) смелый
3 (utwór, dzieło itp.) серьёзный
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich