z.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
z.:
a) (zero) – zero, zerowy
b) (zone) – strefa, pasmo, po/dzielić na strefy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich