waste

 
Słownik angielsko-polski PWN
waste [weɪst Wymowa]
1 cz. pch. marnować
2 przym. odpadowy
waste paper makulatura
3 rz. odpadki; marnotrawstwo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich