warn

 
Słownik angielsko-polski PWN
warn [wɔːn Wymowa] cz. pch. ostrzegać
to warn sb about/against sth ostrzec kogoś o czymś/przed czymś
to warn sb of sth uprzedzać kogoś o czymś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich