warm

 
Słownik angielsko-polski PWN
warm [wɔːm Wymowa]
1 przym. ciepły
it’s warm outside jest ciepło na dworze
are you warm? ciepło ci?
2 cz. pch., npch. podgrzewać (się), rozgrzewać (się)
warm up
1 cz. npch. (sportowiec) rozgrzewać się; (publiczność) ożywiać się
2 cz. pch. (pokój) ogrzewać; (zupę) (p)odgrzewać
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich