ward

 
ward [wɔːd Wymowa] rz. oddział szpitalny
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich