war., War.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
war., War. (warrant) – gwarancja, kwit, warrant
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich