wait

 
Słownik angielsko-polski PWN
wait [weɪt Wymowa]
1 cz. pch.
to wait one’s turn czekać na swoją kolej
2 cz. npch. czekać
to wait for sb czekać na kogoś
I can’t wait to do it nie mogę się doczekać, żeby to zrobić
wait on cz. pch. obsługiwać
wait up cz. npch.
to wait up for sb czekać na kogoś do późna
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich