w.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
w.:
a) (weight) – waga
b) (work) – praca
c) (worker) – robotnik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich