w.a.r.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
w.a.r. (with all risks) – ze wszystkimi rodzajami ryzyka
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich