w.a.f.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
w.a.f. (with all faults) – ze wszystkimi brakami
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich