vary

 
Słownik angielsko-polski PWN
vary [ˈveərɪ Wymowa] cz. pch., npch. zmieniać (się)
to vary from sth różnić się od czegoś
to vary in sth różnić się pod względem czegoś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich