var.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
var.:
a) (variant) – wariant, odmiana, różny, odmienny
b) (variation) – odchylenie
c) (variety) – rozmaitość
d) (various) – różny
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich