v.p., Vt Pl

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
v.p., Vt Pl (voting pool) – porozumienie, np. między akcjonariuszami, w sprawie głosowania
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich